Wi'j bint Deurning'n! | Volg ons ook op

twitter facebook
Word vriend van Deurningen

Word vriend van Deurningen

Doelstelling

Aanvraag financiële bijdrage

Wi'j bint Deurning'n

Beste inwoners van Deurningen,

We houden u regelmatig op de hoogte omtrent de bedoelingen van de stichting Vrienden van Deurningen en de besteding van het positief saldo dat is behaald naar aanleiding van de feestelijkheden rondom de jubileum feestweek in 2015 en de gulle bijdragen van onze donateurs.

Zo hebben we u laten weten dat we het saldo de komende jaren uit zullen smeren over een aantal initiatieven die vallen binnen de doelstelling van onze statuten. In 2017 hebben we op deze wijze een bijdrage kunnen leveren aan initiatieven van Hades en de EHBO.

Ook dit jaar willen we goede initiatieven belonen! We roepen daarom iedereen op uiterlijk voor 1 april a.s. een aanvraag te doen voor een subsidiemogelijkheid. Deze aanvraag zal in elk geval moeten zijn voorzien van juiste contactgegevens en een duidelijke motivering en onderbouwing. Het daarvoor te gebruiken aanvraagformulier kunt u vinden op deze website onder de kop “aanvraag financiële bijdrage.” Op basis van deze aanvragen zal het bestuur – naar eigen inzicht – de komende jaren maximaal drie initiatieven per jaar belonen.

De aanvragen zullen beoordeeld worden in de bestuursvergadering van 9 april 2018. Aanvragen voor deze ronde kunnen, zoals aangegeven, worden ingediend tot 1 april 2018. Alle aanvragen die later binnenkomen zullen beoordeeld worden in de bestuursvergadering van 8 oktober 2018. De aanvraagtermijn voor deze ronde sluit dan ook op 1 oktober 2018.

Voor wat betreft onze huidige donateurs: we zullen op korte termijn weer tot incasso overgaan van het door u aangegeven bedrag. Hartelijk dank daarvoor! Natuurlijk kunnen we nog steeds donateurs gebruiken om onze doelstelling te kunnen blijven uitvoeren. Daarom treft u op deze site tevens een formulier aan om u aan te melden als donateur. Klik op de kop “word vriend van Deurningen” en vul het formulier in om u aan te melden als donateur.

Stichting Vrienden van Deurningen