Wi'j bint Deurning'n! | Volg ons ook op

twitter facebook

Doelstelling

STICHTING VRIENDEN VAN DEURNINGEN

Uitwerking van de doelen van de stichting in cursieve tekst.

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel:

  1. Het organiseren van diverse festiviteiten in Deurningen ten behoeve van de gehele gemeenschap alsmede het ondersteunen en bevorderen van soortgelijke activiteiten van andere organisaties.
    Ad a: Het bestuur kan een initiërende, coördinerende en uitvoerende functie vervullen bij bijzondere gebeurtenissen van één of meer verenigingen en instellingen. Het bestuur kan zich laten bijstaan door daartoe te vormen commissies. Het programma, de voorbereiding en de afronding van de activiteiten rond de feestweek in 2015 kunnen daarbij als voorbeeld dienen.
  2. Het ondersteunen en faciliteren van andere organisaties in Deurningen.
    Ad b: Het bestuur werft structureel gelden om verenigingen en instellingen op sociaal-cultureel en sportief gebied in Deurningen in bijzondere situaties financiële ondersteuning te geven. Zij nodigt bewoners uit vriend of vriendin te worden van de deze stichting door een jaarlijkse bijdrage van tenminste € 15,-. Ook doet het bestuur een beroep op ondernemers naar eigen keuze een bijdrage te geven.
  3. Het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
    Ad c: Het bestuur zet zich in voor het in stand houden van een hechte gemeenschap door het stimuleren van de betrokkenheid van bewoners bij gemeenschappelijke activiteiten. Daartoe kiest zij zorgvuldig en evenwichtige routes die bijdragen aan breed draagvlak in de samenleving. Gemeenschapszin en onderlinge verbondenheid blijven kernwoorden in het werk van het bestuur.