Wi'j bint Deurning'n! | Volg ons ook op

twitter facebook

Aanvraag financiële bijdrage

VOORWAARDEN VAN HET INDIENEN VAN EEN AANVRAAG:

  1. Dien uw aanvraag op tijd in. Activiteiten welke reeds plaats hebben gevonden voor onze vergadering kunnen niet in behandeling genomen worden.
  2. Zorg dat uw aanvraag goed onderbouwd is en voorzien van een sluitende begroting.
  3. Stichting Vrienden van Deurningen steunt geen activiteiten die bedoeld zijn voor fondsenwerving voor derden.
  4. De ondersteuning door Stichting Vrienden van Deurningen kent geen structureel karakter
  5. Daar waar hieronder over vereniging of stichting wordt gesproken, kan tevens ieder andere instelling en/of persoon worden begrepen.
  6. De aanvraag en eventuele financiële bijdrage dient als ondersteuning van positieve initiatieven binnen de Deurninger gemeenschap te worden gebruikt. Het doel dient een structurele bijdrage te leveren aan de verbetering en instandhouding van de kwaliteit van leven binnen onze gemeenschap.
  7. Bij het toekennen van bedragen hanteren we de voorwaarde dat de aanvrager niet kan putten uit andere financiële subsidiemogelijkheden waarmee de beoogde aanvraag volledig kan worden verwezenlijkt.

 

Naam vereniging/stichting/etc.

E-mailadres

Telefoonnummer

Adres

Postcode en plaats

Naam

Wat is het doel van uw vereniging/stichting? Wat streeft uw vereniging/stichting na?

Wat is uw doelgroep?

Hoeveel leden telt uw vereninging/stichting?

Voor welk doel vraagt u deze ondersteuning?

Verwacht u een financiële bijdrage? Verwacht u een ondersteuning in creativiteit gecombineerd met uw eigen leden?

Hoe groot is de gevraagde ondersteuning?

Wat is het totaal benodigde bedrag?

Welk deel van de begroting brengt uzelf in?

Wat heeft u zelf al gedaan om financiële middelen te vergaren?

Is uw vereniging/stichting voorheen al eens door de Stichting Vrienden van Deurningen ondersteund?

Waarom benadert U juist de Stichting Vrienden van Deurningen met deze ondersteuning?

Bijlage